Stammbaum

Home

Namensliste

Eltern

Frantz Jochim
Pölz

Trien Marie
Pölz

Ehepartner

Catharina Magdalena (Trin Lehn)
Pölitz

Catharina Engel
Pölitz

Kinder

Jochen Hinrich
Pölitz

Catharina Maria
Pölitz

Anna Dorothea
Pölitz

Johann Joachim
Pölitz

Catharina
Pölitz

August Heinrich
Pölitz

Catharina Elisabeth
Koth

August Heinrich Pölitz

Name:

Pölitz

Geburtsname:

Pölitz

Vorname(n):

August Heinrich

Geschlecht:

männlich

Geburtsdatum und -ort:

1775 in Schönberg

Taufdatum und -ort:

19.08.1775 in Schönberg

Konfession:

evangelisch

1. Heiratsdatum und -ort:

31.10.1794 in Schlagsdorf (Catharina Magdalena Pölitz)

2. Heiratsdatum und -ort:

15.01.1813 in Herrnburg (Catharina Engel Pölitz)

Sterbedatum und -ort:

12.09.1825 in Herrnburg

Beerdigungsdatum und -ort:

13.09.1825 in Herrnburg

Geschwister:

Hartwig Lorenz Pöhls
G. Christian Pöhls
Gust Peter Pölitz/Pöhls
Johann Adolph Pölitz/Pöhls
Johann Andreas Pölitz/Pöhls
Marie Magdalen Pölitz/Pöhls
Christian Diederich Pölitz/Pöhls

Daten von: Paul Zebe

©2001 Joachim Eggers · Dehnhaide 2 - 4 · 22081 Hamburg
Tel: +49-(0)40-29 11 95 · Fax: +49-(0)40-298 31 62 · eMail:
jeggers@eggersnet.de